Aartsen Kids Foundation

Aartsen Kids Foundation is een stichting die bijdraagt aan het emotioneel welzijn van kinderen. Daarnaast wil Aartsen Kids Foundation bewustwording van voeding, welzijn en natuur vergroten onder kinderen.

Projecten

Een van de grootst lopende projecten op dit moment heet ‘Stoere traktaties’; een project voor scholen dat de bewustwording van de gezondheid moet bevorderen door middel van beleving. Aartsen Kids Foundation wil kinderen laten ontdekken hoe lekker groente en fruit is. Ook is de stichting in te schakelen bij kinderfeestjes, sinterklaascadeautjes, zomerkampen en schoolbenodigdheden in samenwerking met CJG Breda. Door de samenwerking met hulpverlenende instanties weet Aartsen Kids Foundation welke gezinnen hulp kunnen gebruiken.

Ontstaan Aartsen Kids Foundation

Aartsen Kids Foundation is in 2007 opgericht door Hellen en haar partner Jack Aartsen. Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van het bedrijf Aartsen B.V., een bedrijf dat de import van groenten en fruit over de hele wereld verzorgt, werd de stichting Aartsen Kids Foundation opgericht.

De stichting begon in 2007 met zeven mensen in het bestuur, waarvan Hellen Aartsen de voorzitter is. Aartsen Kids Foundation maakte een enorme groei door en daarom is er in 2015 gekozen voor een andere strategie. Door verandering van de strategie zitten er momenteel drie mensen in het bestuur om op deze manier sneller te kunnen overleggen, bespreken en besluiten. Daarnaast werken er veel vrijwilligers bij de stichting die een uitvoerende rol hebben. Deze vrijwilligers komen bij de mensen thuis en staan in contact met de kinderen en de ouders. Ook is er nog een projectcoördinator MVO in dienst die het bestuur ondersteunt.

Sponsoring

Sinds 2010 doet Aartsen Kids Foundation mee met de Singelloop Breda, die tevens ook gesponsord wordt door de stichting. Buiten de bestaande projecten wordt er daarnaast ieder jaar een goed doel uitgekozen om te sponsoren met de Bredase Singelloop. Zo is er een keer een sportrolstoel voor een jongen bij elkaar gelopen. En in 2017 heeft Aartsen Kids Foundation een bijdrage geleverd aan een belevingstuin voor Stichting Pim, waardoor er onder meer voor gezorgd werd dat er bomen werden gepland en een insectenhotel kon worden geplaatst.