Rotra is een logistieke dienstverlener, die wereldwijde transporten over de weg, per spoor, door de lucht, over zee en over binnenwater verzorgt. Ze zorgen ervoor dat onder de meest gunstige voorwaarden de transporten worden uitgevoerd over de hele wereld. Ze hebben niet alle transporteenheden zelf in beheer, er worden tevens zendingen ondergebracht bij partners waarbij wordt voorzien in alle modaliteiten.

Familiebedrijf

In 1909 werd Rotra opgericht door Hermanus Roelofsen in Doesburg. Op dit moment bestaat de directie uit de vierde generatie: de twee broers Harm Roelofsen, operationeel directeur en Machiel Roelofsen, commercieel directeur. Rotra heeft zeven kantoren in Nederland en België. Het hoofdkantoor staat in Doesburg, daarnaast is er nog een kantoor in Rotterdam (zeevrachtkantoor), Amsterdam (luchtvrachtkantoor) en Nieuw-Amsterdam (wegtransportkantoor). In België staat er een kantoor in Brussel (luchtvrachtkantoor), Antwerpen (zeevrachtkantoor) en Kampenhout (wegtransportkantoor). In totaal werken er 860 medewerkers.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en innovatie zijn de belangrijkste pijlers voor Rotra. In de gehele bedrijfsvoering speelt duurzaamheid een grote rol. De komst van de containerterminal zorgt er bijvoorbeeld voor dat het vervoer verduurzaamt met verplaatsing van transport naar binnenwater hetgeen duurzamer is. Rotra is in het bezit van een eigen LNG-afvulstation waarmee zowel vrachtauto’s als schepen afgevuld worden; dit zorgt voor minder uitstoot van vervuilende stoffen. De transporteenheden worden ook op een juiste en efficiënte beladen zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de vrachtruimte. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van software die intelligent is, die de meest optimale routes berekent zodat er geen onnodige kilometers worden gemaakt. Chauffeurs worden geïnstrueerd hoe zij zuinig kunnen rijden en dit wordt ook bijgehouden. Alle samenwerkingspartners worden ook op duurzaamheid gescreend. Daarbij heeft Rotra haar Warehouse in Doesburg voorzien van zonne-energie.

Logistieke partnerships

Koninklijke Gazelle heeft de complete opslag en distributie aan Rotra uitbesteed, er is hiertoe een speciale hal voor Gazelle gebouwd in Doesburg. Met die hal zorgen zij voor een volautomatische warehousing, dat betekent dat Gazelle alleen zorgt voor de fabricage van de fietsen en de rest wordt uitbesteed aan Rotra. Vanuit Doesburg worden de fietsenwinkels bevoorraad, dit zorgt ervoor dat de leverbetrouwbaarheid toeneemt en kans op schade minimaliseert. Bovendien zijn er minder mensen nodig door de automatisering, dus dat is kostenbesparend. Dit is een logistiek partnership bij uitstek waarbij Rotra de complete opslag en logistiek verzorgt en de verlader zich kan richten op haar core-business. Rotra kan de totale supply chain verzorgen voor haar klanten.

Toekomstvisie

Rotra streeft ernaar de beste distributeur en geïntegreerde logistieke dienstverlener te zijn in de Benelux, met een wereldwijde dekking via de lucht, de zee, de binnenvaart en het spoor. Hierbij staan duurzame en innovatieve oplossingen centraal. Rotra voorziet in innovatieve, duurzame totaaloplossingen voor haar relaties. Digitalisering moet daarbij voor optimale efficiency zorgen. Slimmer werken.