Bissy4kids

Stichting Bissy4kids is een vierentwintig uurs opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. De stichting is opgericht ter ondersteuning van het pleeggezin. Drie andere personen vormen samen het bestuur van deze stichting. Dit zijn Dhr. A.P. Westra, mevr. M. Bijlsma en mevr. A. de Groot.

Meer dan 40 jaar

Al meer dan veertig jaar vangen Foka Westra en haar man Alfred Lehmann kinderen op. Dit doen zij sinds 2014 onder de naam stichting Bissy4kids. Omdat het pleeggezin groeide en de problematiek van de kinderen toenam werd in 2014 stichting Bissy4kids opgericht. Dit ter ondersteuning van het pleeggezin. Zo kon er vanuit de stichting extra begeleiding worden ingezet.

Omdat de vraag naar opvang nog steeds toeneemt, wordt er in 2018 een tweede locatie van Bissy4kids geopend. Deze locatie wordt gerund door meerdere zorgprofessionals. Inmiddels werken er rond de vijftien professionals voor Bissy4kids en worden er op dit moment zo’n twintig kinderen opgevangen, tijdelijk of langdurig, in deeltijd of volledig.

Groot pleeggezin

Het pleeggezin groeide uit tot een groot pleeggezin, de gedragsproblematiek van nieuw geplaatste kinderen nam toe. Daarom werd samen met de professionele betrokken rondom de kinderen besloten extra begeleiding in dienst te nemen. Hiermee was ook Stichting Bissy4kids geboren. De stichting is opgericht om het pleeggezin te ondersteunen.

De kinderen die bij Bissy4kids verblijven hebben vaak al meerdere woonplekken gehad vanwege hun gedragsproblemen. Denk hierbij aan hechtingsproblematiek, ASS of bijvoorbeeld FASD (foetaal alcoholsyndroom.) Het gedrag van deze kinderen kenmerkt zich vaak door impulsiviteit, het niet bezitten van sociale vaardigheden, liegen, stelen en impulsief handelen.

Aansturen van Bissy4kids

Foka Westra houdt zich dagelijks bezig met het pleeggezin dat zij thuis opvangt, hier verblijven momenteel zeven kinderen langdurig en twee kinderen tijdelijk. Hierbij krijgt ze overdag ondersteuning van minimaal twee begeleiders. Samen met een collega stuurt zij daarnaast ook de andere locatie van Bissy4kids aan, hier dragen meerdere zorgprofessionals de zorg voor ongeveer tien kinderen die er volledig of in deeltijd verblijven. Alfred Lehmann, de echtgenoot van Foka, heeft naast het pleeggezin zijn eigen reclamebureau. Samen runnen ze hun gezin met veel liefde en passie. Veel van de volwassen pleegkinderen komen nog wekelijks thuis en horen bij hun gezin. De feestdagen vieren ze dan ook met elkaar en de groep wordt steeds groter omdat ook veel van de volwassen kinderen inmiddels hun eigen gezin hebben. Daarnaast worden uiteraard ook de eigen ouders en het netwerk rondom een kind betrokken bij het leven van hun kinderen.