RaYan Zorgcentrum

Rayan Zorgcentrum is een Islamitisch zorgcentrum. Het zorgcentrum richt zich op oudere Islamitische mannen en vrouwen die verpleging, verzorging en/of begeleiding nodig hebben en niet (meer) zelfstandig kunnen wonen.

Maatwerk

Rayan Zorgcentrum is anders dan andere reguliere zorgcentra. Het zorgcentrum levert maatwerk en richt zich voornamelijk op Islamitische ouderen. Rayan Zorgcentrum: “Het is bij ons anders dan bij andere zorgcentra, omdat bij ons alles wordt ingericht op de islamitische cultuur. Zo speelt eten een veel grotere rol in de Islamitische cultuur dan bijvoorbeeld in Nederland. Ook wordt er geen alcohol gedronken en eet men halal. De bejegening en verwachtingen zijn ook anders en de dagbesteding ziet er ook heel anders uit dan in een reguliere zorginstelling.”

Gastarbeiders

“De eerste generatie gastarbeiders die naar Nederland is gekomen, komen nu op een leeftijd waarop zij hulp nodig hebben. Daar was het zorglandschap niet op voorbereid. Ik zie dat deze mensen tussen wal en schip vallen. Ik was al werkzaam in de zorg en omdat ik de Islamitische achtergrond heb, voelde ik me geroepen om voor deze doelgroep een zorgcentrum op te zetten.”

De vestigingen van Rayan Zorgcentrum

Rayan Zorgcentrum heeft twee vestigingen, een zorgcentrum in Amersfoort en een kleinere GGZ-instelling in Naarden. In totaal werken er zo’n zeventig mensen bij Rayan Zorgcentrum, allen gediplomeerd en met verschillende culturele achtergronden die de Nederlandse, Arabische, Turkse en Berberse taal machtig zijn. Daarnaast zijn de medewerkers bekend met specifieke culturele en religieuze aspecten waar de bewoners van Rayan Zorgcentrum veel waarde aan hechten.

Intensieve zorg bij Rayan Zorgcentrum

“Werken bij Rayan Zorgcentrum is iets intensiever dan werken bij een regulier zorgcentrum. Binnen ons zorgcentrum hebben we te maken met diversiteit en andere culturen. Bovendien zijn de mensen die bij ons komen wonen aan het einde van hun leven. Het is namelijk niet gebruikelijk in de islamitische cultuur mensen in een zorginstelling te laten wonen, daarom zien we vaak dat dit zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Medewerkers krijgen hierom te maken met bewoners die vaak al in een vergevorderd stadium zitten in hun ziektebeeld en dat vraagt extra zorg. Ook werken we samen met Wijkteams. Zo kunnen wij de zorg eenvoudig en optimaal organiseren.”

Zelfredzaamheid behouden

Het uitgangspunt van Rayan Zorgcentrum is om bewoners zoveel mogelijk de regie in eigen handen te geven. “Wij vinden dat wij de zorg moeten overnemen op punten waar de bewoner dit niet meer kan. Dus niet bij voorbaat alle activiteiten uit handen nemen. Wat de mensen zelf kunnen, laten we ze lang mogelijk zelf doen. Uiteraard geven we wel begeleiding en zorgen we ervoor dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Maar door te snel een handeling af te pakken, pak je de zelfredzaamheid af. En dit is maatwerk; elke bewoners behoeft weer andere hulp en daar zorgen we voor.”