Past Reality Integration - PRI

Na een aantal jaar succesvol een praktijk als loopbaancoach te hebben gerund, gaf Ingeborg Bosch (1960) tot eind jaren negentig trainingen management development bij grote bedrijven als BP, IKEA en – toen nog – KPN Post. De multinationals huurden haar in om intern cultuurveranderingen door te voeren. Ze stopte hiermee omdat haar hart lag bij het ondersteunen van mensen als therapeut en ze besloot zich in het vervolg daarop te richten. Dat ze in aanraking kwam met het werk van Jean Jenson, gaf de doorslag in deze keuze. Zoals ze zelf zegt: ‘Coaching werd meer en meer therapie, tot ik besloot dat het laatste me veel beter lag; ik wil mensen helpen met hun leven.’

PRI Academy

Vlak hierna, in 2000, ontwikkelde Ingeborg Bosch op basis van de theorie van psychotherapeute Jean Jenson en die van psychologe Alice Miller haar eigen methode: Past Reality Integration (PRI). Inmiddels een bewezen methode, waarvoor Ingeborg Bosch ook een opleiding startte: de PRI Academy. Aan deze vierjarige opleiding geeft ze zelf nog les in jaar drie en vier, maar ze is bezig dit over te dragen. Ook de nascholing geeft Bosch momenteel nog zelf. Er zijn nu zo’n 50 PRI-therapeuten en Ingeborg Bosch hoopt dat dit er alleen maar meer worden. ‘De impact die hun werk heeft en de duizenden mensen die daardoor zijn geholpen, dat is zo bijzonder. Dat vervult mij echt. En ik vind het fantastisch dat PRI overdraagbaar is. Het is ook echt mijn missie en hoop dat deze methode de toekomst in mag gaan, omdat het zulke mooie resultaten heeft, die bovendien snel en blijvend zijn.’

Gedragsverandering

De oprichting van de PRI Academy, ook al in 2020, vloeide voort uit de praktijk, vertelt Ingeborg Bosch. ‘Ik gaf PRI-therapie, schreef er boeken over en mensen lazen die. Hierdoor kreeg ik verzoeken van andere therapeuten dat ze graag wilden worden opgeleid in Past Reality Integration.’ Therapeut Tanja Bakels is sinds 2018 zo’n gecertificeerd PRI-therapeut. Ze studeerde klinische psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en PRI kwam via via op haar pad. ‘Ik las Ingeborgs boeken en dacht: dit is het. Het was alles wat ik miste bij cognitieve gedragstherapie en EMDR, waarin ik ook geschoold ben. Het model is eenvoudig, maar toch heel diepgaand. In PRI komt alles samen: je gevoel, het begrip daarvan, gedragsverandering en het aanpakken van de oorzaak van je problemen.’ Tanja besloot PRI eerst zelf te proberen. ‘Net zoals iedereen had ik issues. Nadat die met Past Reality Integration waren opgelost, voelde ik nog meer: dit wil ik professioneel doen. Ik werk nu zelfstandig als PRI-therapeut en ben in opleiding tot trainer aan de PRI Academy.’

In je kracht komen

In het vierde jaar van haar opleiding wilde Tanja Bakels in haar eigen praktijk met PRI gaan werken, maar ze was ervan overtuigd dat ze dit niet kon. Het bleek een goed dilemma om in de les in te brengen. ‘Past Reality Integration gaat over door de bril van het verleden naar het heden kijken. Daarbij is het zo mooi dat je iets van jezelf inbrengt; het is geen rollenspel. Ingeborg was de opleider en hielp mij in te zien dat die bezwaren voortkwamen uit mijn eigen perceptie. Ik zie mezelf nog zitten, er ging een bliksemschicht door me heen en ineens zag ik: ik kan doen wat ik wil – ik denk dat dat nog geen tien minuten geduurd heeft. Het heeft me zo geholpen om in mijn eigen kracht te geloven en de stappen te zetten die nodig waren om met PRI te gaan werken.’ Tanja zag soortgelijke reacties bij de andere cursisten. ‘Met heel veel respect kijk je naar elkaars problemen en dat werkt zo ontzettend ondersteunend. Iedereen – je cursusgenoten, de opleider, de leertherapeut, de supervisor – is erop gericht je in je kracht te zetten.’

Webinars

Tanja Bakels is nauw betrokken bij de Academy, onder meer door met een team jaarlijks drie webinars te organiseren. De thema’s van de webinars worden gebaseerd op de statistieken van de grootste behoeftes van cliënten. Onder meer depressie, angst, anorexia, opvoedings- en relatieproblemen zijn al aan bod geweest. Tanja Bakels: ‘Mensen vullen een enquête in welk onderwerp ze graag behandeld willen zien. De webinars worden heel goed bekeken. Dat ze interactief zijn, en de aanwezigen dus vragen kunnen stellen via de chat, wordt heel erg gewaardeerd. Ook demonsteren we PRI door middel van een sessie met echte cliënten. Daardoor wordt het heel praktisch en inzichtelijk hoe goed de therapie werkt.’

De confrontatie aangaan

In de PRI-lessen en de PRI-therapiesessies worden cursisten en cliënten geconfronteerd met hun huidige situatie en gedrag, en leren hoe traumatische jeugdherinneringen daarop van invloed zijn. Tanja Bakels vertelt over de confrontaties: ‘Het confronteren gebeurt heel positief. Ik heb het ervaren als op een heel liefdevolle manier to the point komen. Er wordt niet om de hete brei heen gedraaid en het is zeker geen geval van ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’, daar heb je ook niets aan. Maar het gebeurt allemaal wel op een bijzonder aangesloten en liefhebbende manier. De emotionele reacties erop bewijzen ook wel dat het een trauma reactie is. Dat vind ik elke keer weer zo’n mooie eyeopener.’