lincnaarzorg

Linc naar Zorg biedt beschermd wonen trajecten en ambulante begeleiding aan cliënten die over het algemeen ‘tussen wal en schip vallen’ binnen de zorgverlening. Linc naar Zorg heeft locaties in de regio Hart van Brabant, de regio Meijerij en de regio Bommelerwaard. Linc naar Zorg bestaat inmiddels tien jaar.

Doelgroep van Linc naar Zorg

Tsjerk de Groot, initiatiefnemer van Linc naar Zorg: “Onze doelgroep kenmerkt zich door mensen die tussen wal en schip vallen in de zorgverlening. Het betreffen vaak mensen met een lichte verstandelijke beperking, soms met een softdrugsverslaving en autisme. Ofwel mensen die in het huidige systeem van de specialistische zorg vaak niet kunnen aanhaken door te hoge eisen.”

Meerdere locaties

In Tilburg heeft Linc naar Zorg een locatie Beschermd Wonen met 22 plekken, in Den Bosch zijn er twee locaties; één met 36 plekken en één met zeven plekken. Binnenkort wordt er gestart met het bouwen van een locatie in Ammerzoden, waar 22 plekken beschikbaar komen. In samenwerking met woningcorporaties worden deze locaties gebouwd. Het team van Linc naar Zorg werkt op verschillende niveaus en is in het bezit van verschillende specialisten, zoals behandelaars, begeleiders, GZ-psychologen en gedragspsychologen. Elke behandelaar staat voor het écht contact maken met de cliënt, op een gelijkwaardig niveau.

Verbinding en echt contact

Linc naar Zorg werkt niet met statische wachtlijsten. Op het moment dat iemand zich aanmeldt met een zorgvraag, wordt er een gesprek ingepland. Als blijkt dat Linc naar Zorg niet de juiste partij is, gaan we kijken of er in de zorgketen een andere zorginstelling is die beter past. “Uiteindelijk krijgen we meer aanmeldingen dan we plek hebben, maar we gaan altijd met mensen in gesprek en opzoek naar een passende oplossing. Soms verwijzen we door naar een andere zorginstelling, soms raden we aan om te wachten tot er een plek bij ons vrij komt.” Er komt niemand op de wachtlijst zonder iets van Linc naar Zorg te horen. “We staan voor verbinding en echt contact. Op het moment dat je zelf begeleiding nodig hebt, vind je die verbinding ook belangrijk. Alleen een telefoontje en op een wachtlijst gezet worden is niet de visie die wij na willen streven.”

Passende hulp bieden

Linc naar Zorg is tien jaar geleden ontstaan vanuit de motivatie mensen te kunnen helpen die eerder vastliepen in het zorgsysteem. Tsjerk de Groot: “Ik werkte bij een dak- en thuislozenopvang, waar mensen werden opgevangen met verschillende diagnoses. Deze mensen mocht ik helpen. Maar het was ontzettend moeilijk om deze mensen de juiste zorg te geven. En dat frustreerde me, want ik kreeg met deze mensen een band. Ik vind dat je een plicht hebt dat als mensen je iets vertellen over zichzelf, je ook iets van jezelf mag laten zien. Zo ontstaat er écht contact. Maar uiteindelijk moet je weer terug vanuit de overlegtafels naar de opvang om ze te melden dat je ze hebt aangemeld, maar toch niet passend zijn. Dat was vaak kwetsend en niet helpend. Voor mij een goede motivatie om voor mezelf te beginnen om deze mensen wél passende hulp te kunnen bieden.”

Linc naar Zorg is ondersteunend, niet bepalend

Binnen Linc naar Zorg staat menselijk contact voorop. “Ik zeg altijd: ‘Cliënten zijn net mensen.’ Dat klinkt logisch, maar een aantal jaren geleden werd dat niet zo gezien door professionals. Onbewust kwam er toch een hiërarchische houding richting de cliënt toe. Dat wil ik te allen tijde voorkomen. Ik wil ook voorkomen dat wij het leven van de cliënt gaan bepalen. Uiteindelijk mag iedereen zijn eigen leven bepalen.” Linc naar Zorg is alleen ondersteunend, soms wat sturend.