EuroCollege

EuroCollege biedt versnelde mbo- en hbo-opleidingen aan in de richting van business en event en hospitality management. De particuliere school kenmerkt zich door persoonlijke begeleiding, kleinschalig onderwijs, versneld onderwijs en is zeer praktijkgericht.

Business-opleidingen

EuroCollege is een particuliere school met vijf vestigingen in Groningen, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Er wordt een beperkt aantal opleidingen geboden op mbo- en hbo-niveau, in de richting van business of event of hospitality management, waarbij de business-opleidingen het meest populair zijn. Waar jongeren vroeger graag dokter of advocaat wilden worden, gaat de voorkeur nu vaak uit naar het ondernemerschap. Jongeren willen een eigen bedrijf starten en onafhankelijk worden. Op EuroCollege is daarom veel aandacht voor het ondernemerschap en wordt ondernemend leren denken gestimuleerd.

Voordelen particuliere school

Jongeren of de ouders van jongeren kiezen vaak voor een particuliere opleiding omdat er meer persoonlijke aandacht is. De klassen zijn kleiner dan een gemiddelde klas van een reguliere opleiding. Op EuroCollege hebben de mbo-klassen gemiddeld elf studenten per klas en de hbo-klassen zo’n vijftien studenten. Bovendien zijn reguliere opleidingen gedeeltelijk gefinancierd door de overheid, wat wellicht kan betekenen dat een bepaalde overheidsdenkwijze wordt meegegeven. Op EuroCollege leren de studenten kritisch denken en niet zomaar alles voor waar aan te nemen. De focus ligt niet alleen op onderwijs, maar ook op ontwikkeling en mindset. Studenten leren het gesprek met een ander aan te gaan, leren welke omgangsvorm in welke (bedrijfs)culturen passend is en leren zich ontwikkelen op zowel persoonlijk als zakelijk vlak. Door de juiste mindset wordt er een goede basis gelegd om later succesvol te zijn in het bedrijfsleven.
Wat EuroCollege ook kenmerkt, zijn de coachmomenten. Wanneer een student begint op EuroCollege, wordt er al gestart met een coachgesprek. Hierin worden de doelen en de behoeften van de student besproken. Door die doelen tijdens de gehele opleiding te blijven evalueren en te kijken wat er nodig is om deze doelen te behalen, wordt het slagingspercentage vergroot. Dit geldt zowel voor het slagingspercentage om het diploma te behalen, als het slagingspercentage op de arbeidsmarkt.

Learning by doing

Learning by doing is het concept waar EuroCollege mee werkt. Dit houdt in dat een student het snelst en het beste leert in de praktijk. Daarom bestaat het grootste deel van de opleiding uit praktijkopdrachten en stages. Ook zijn de docenten die voor de klas staan mensen die recent uit het bedrijfsleven komen. Zo wordt er niet alleen gedoceerd vanuit een boek, maar ook vanuit de praktijk en wordt er relevante kennis overgebracht. De praktijkopdrachten zijn projecten die in samenwerking met het bedrijfsleven worden opgezet. Een student of groepje studenten voert een opdracht uit voor een bedrijf die deze opdracht ook echt gaan implementeren. Mislukt de opdracht, dan worden ze ‘ontslagen’ en moet de opdracht opnieuw gedaan worden.