EuroCollege

EuroCollege biedt versnelde mbo, AD- en hbo-opleidingen aan in de richting van business, event en hospitality management. De particuliere school kenmerkt zich door het geven van persoonlijke begeleiding aan studenten, het aanbieden van kleinschalig- en versneld onderwijs en door zeer praktijkgericht te zijn. EuroCollege combineert theorie en praktijk, en hanteert het ‘Learning by Doing’ concept.

Business-opleidingen

EuroCollege is een particuliere school met vijf vestigingen in Groningen, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Er worden opleidingen aangeboden op mbo, AD- en hbo-niveau. Door een kortere vakantie periode en tijd efficiënt te benutten, kan de student sneller afstuderen dan bij een reguliere onderwijs instelling. De opleidingen die op EuroCollege gegeven worden zijn in de richting van business, event of hospitality management. Gemiddeld genomen zijn de business-opleidingen het meest populair op EuroCollege. Volgens de school komt dit mede dankzij een verschuiving in de interesses van studenten. Waar jongeren vroeger graag dokter of advocaat wilden worden, gaat de voorkeur nu vaak uit naar het ondernemerschap. Veel jongeren hebben de ambitie om een eigen bedrijf te starten en onafhankelijk te worden. EuroCollege springt hier slim op in door veel aandacht te schenken aan het ondernemerschap. Daarnaast wordt ondernemend leren- en denken gestimuleerd.

Essentials of Succes

Eén van de manieren waarop EuroCollege ondernemend leren- en denken stimuleert, is door het onderwijzen van een bijzonder vak genaamd ‘Essentials of Succes’. Met behulp van dit vak leren studenten hoe verschillende succesvolle mensen denken en doen. Daarnaast krijgen leerlingen inzicht in eigen sterktes en zwaktes. Ook wordt er aandacht geschonken aan het krijgen- en behouden van de juiste mentaliteit. Het doel van het vak Essentials of Succes is om een flinke dosis ondernemende skills te ontwikkelen. Deze kan de student later weer inzetten in het bedrijfsleven.

Voordelen particuliere school

Er zijn veel voordelen aan het studeren op een particuliere school ten opzichte van regulier onderwijs. Vaak kiezen jongeren of de ouders van jongeren voor een particuliere opleiding omdat er meer persoonlijke aandacht is. Zo zijn de klassen op EuroCollege veel kleiner dan een gemiddelde klas op een reguliere opleiding. Zo hebben de mbo-klassen gemiddeld elf studenten per klas en de hbo-klassen zo’n vijftien studenten. Bovendien worden reguliere opleidingen gedeeltelijk gefinancierd door de overheid. Dat zou kunnen betekenen dat een bepaalde overheidsdenkwijze wordt meegegeven. Op EuroCollege leren de studenten kritisch te denken en niet zomaar alles voor waar aan te nemen. De focus ligt niet alleen op onderwijs, maar ook op (persoonlijke)ontwikkeling en het verkrijgen van de juiste mindset. Studenten leren om het gesprek met een ander aan te gaan. Ook leren ze welke omgangsvorm in welke (bedrijfs)cultuur passend is en leren ze zich te ontwikkelen op persoonlijk- en zakelijk vlak.

Coachmomenten

Kenmerkend voor EuroCollege zijn de coachmomenten waar studenten regelmatig mee te maken krijgen. Zodra een student begint op EuroCollege, wordt er gestart met een coachgesprek. Hierin worden zowel de doelen als de behoeften van de student besproken. Door die doelen tijdens de gehele opleiding te blijven evalueren en te kijken wat er nodig is om deze doelen te behalen, wordt het slagingspercentage vergroot. Dit geldt zowel voor het slagingspercentage om het diploma te behalen, als het slagingspercentage op de arbeidsmarkt.

Learning by doing

Learning by doing is het concept waar EuroCollege mee werkt. Dit houdt in dat een student het snelst en het beste leert in de praktijk. Daarom bestaat het grootste deel van de opleiding uit praktijkopdrachten en stages. Ook zijn de docenten die voor de klas staan mensen die recent uit het bedrijfsleven komen. Zo wordt er niet alleen gedoceerd vanuit een boek, maar ook vanuit de praktijk en wordt er relevante kennis overgebracht. De praktijkopdrachten zijn projecten die in samenwerking met het bedrijfsleven worden opgezet. Een student of groepje studenten voert een opdracht uit voor een bedrijf die deze opdracht ook echt gaan implementeren. Mislukt de opdracht, dan worden ze ‘ontslagen’ en moet de opdracht opnieuw gedaan worden.