ROC TOP

Op het ROC TOP in Amsterdam worden verschillende mbo-opleidingen aangeboden. Alle opleidingen van ROC TOP zijn onderverdeeld over vier campussen. Dit zijn TOP Business, TOP Events & Hospitality, TOP Health & Sport en TOP Start. Bij ROC TOP hebben docenten oog voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten en staat de leerroute centraal.

Vier Campussen

Verdeeld over Amsterdam heeft ROC TOP vier campussen, elk met hun eigen mbo-opleidingen van niveau één tot en met vier:

  • TOP Business in Amsterdam Nieuw-West. Op deze campus bevinden zich alle opleidingen die te maken hebben met economie, administratie, handel en ondernemen.
  • TOP Events & Hospitality in Amsterdam-Noord. Vlakbij het NDSM-terrein bevindt zich TOP Events & Hospitality. Hier kunnen opleidingen gevolgd worden die te maken hebben met evenementenorganisatie, horeca, beveiliging, marketing en communicatie, facilitaire dienstverlening en travel & leisure.
  • TOP Health & Sport in Amsterdam-Zuid. Hier zijn alle opleidingen te vinden die met zorg te maken hebben. Denk aan verpleging, gezondheid, beweging, opvoeding en begeleiding. De campus heeft een extra locatie, de Sportacademie. Hier worden studenten opgeleid hoe ze mensen kunnen coachen om veilig en met plezier te sporten.
  • TOP Start in Amsterdam-Oost. Wanneer leerlingen geen diploma hebben behaald op de middelbare school, kunnen ze starten met een mbo-opleiding bij TOP Start. Tijdens deze opleiding ontdekken ze waar hun persoonlijke interesses liggen. Vervolgens leren ze hoe ze dit kunnen toepassen in het werkveld.

Het bedrijfsleven bij de opleiding betrekken

ROC TOP streeft ernaar het bedrijfsleven zoveel mogelijk bij de lesstof te betrekken. Het werkveld verandert snel. Daarom is het niet mogelijk deze veranderingen alsmaar in de theorieboeken te verwerken. Om deze reden blijft ROC TOP continu in gesprek met het bedrijfsleven om te achterhalen waar behoefte aan is op de arbeidsmarkt. Tijdens de lessen wordt gewerkt met vraagstukken van bedrijven die daadwerkelijk spelen. Ook worden gastcolleges gegeven door mensen uit het werkveld.

Persoonlijke ontwikkeling

De rol van de docent concentreert zich niet alleen op het overbrengen van kennis door voor de klas te staan en op de traditionele manier les te geven. De docent werkt namelijk nauw samen met de praktijk, zodat de kennis die wordt overgebracht accuraat is. Daarnaast is het de taak van docenten om studenten te begeleiden bij zijn of haar persoonlijke leerroute. Daar hoort bij dat er gekeken wordt naar de persoonlijke interesses van de student. Daarnaast wordt gekeken naar gestelde doelen en hoe deze behaald kunnen worden. Ook is het van belang dat de student zich veilig voelt. Zo kan hij zich zo goed mogelijk ontwikkelen in een vertrouwde- en veilige omgeving waar ruimte is om te leren en fouten te maken. De persoonlijke aandacht kenmerkt het onderwijs van ROC TOP. Op deze Amsterdamse mbo-school is onderwijs maatwerk. De student krijgt de ruimte om te ontdekken wat hij leuk vindt en krijgt begeleiding bij moeilijke vakken. Ook heeft de student zelf invloed op de volgorde waarin hij zijn examens aflegt, zodat extra voorbereidingstijd voor lastige vakken mogelijk is.