HVC Vastgoed

HVC Vastgoed koopt strategisch gelegen stukken grond aan in Nederland, deelt dat op in kavels en verkoopt deze aan geïnteresseerden. Het bedrijft baseert deze aanpak op hun ervaringen in de vastgoedmarkt.

Grond aankopen

HVC Vastgoed heeft zich gespecialiseerd in het aankopen en verkopen van Nederlandse grond. HVC Vastgoed is van mening dat het investeren in een stuk grond op lange termijn een goed rendement kan opleveren. Bovendien kampt Nederland al jaren met een woningtekort. Dat betekent dat de vraag naar woningen groot is en de overheid heeft besloten dat er één miljoen woningen bijgebouwd moeten worden voor 2030. Een deel hiervan zal moeten worden gebouwd op locaties buiten de rode contouren van dorpen en steden.

Onderzoek naar strategisch gelegen stukken grond

De stukken grond die HVC Vastgoed verkoopt, zijn al in het bezit van de vastgoedonderneming zelf. Ze hebben zelf eerst uitvoerig onderzoek gedaan naar de grond en de potentie ervan, voordat ze het aankochten. Dat betekent dat ze zelf eerst de investering doen en dus vertrouwen hebben in het aangekochte stuk grond op basis van hun eerdere ervaringen. Met dat vertrouwen verkopen ze een gedeelte van de positie aan investeerders. De investeerder koopt de grond dus direct van HVC Vastgoed zelf.

Risico’s

Een van de pijlers van HVC Vastgoed is transparantie. Geen kleine lettertjes, maar duidelijke communicatie. Daarom wordt er op de website ook niet met concrete cijfers gecommuniceerd wat een investeerder kan verdienen. Simpelweg omdat dit nooit van tevoren te voorspellen is, ondanks hun ervaring in de markt. Wat HVC Vastgoed wel weet, is dat grond in Nederland waardevast en schaars is. Met als gevolg dat de waarde van grond op lange termijn doorgaans stijgt. Maar zoals bij iedere investering zitten er ook risico’s aan het investeren in grond. Zo ben je als investeerder vaak afhankelijk van externe factoren en is er geen garantie op rendement. Spreiding binnen de portefeuille vinden wij dan ook essentieel.

Zowel notarieel als kadastraal eigenaar

Wanneer de investeerder na het informatietraject overgaat op aankoop van het stuk grond, wordt dit via de notaris geregeld. Als eerste zal er een voorlopige koopovereenkomst worden ondertekend, aan de hand waarvan het notariaat een akte zal opstellen. Tot slot wordt er samen met de klant een passeerdatum afgestemd en wordt de kavel geleverd. Vanaf dit moment is de kavel in bezit.