KOOLE Contractors

KOOLE Contractors werd in 1988 opgericht door eigenaar en directeur Paul Koole en telt vandaag de dag vestigingen in vier landen. De hoofdvestiging is in ons land en verder zijn er vestigingen in België, Duitsland en Engeland. Met 250 werknemers in dienst en nog vele zzp’ers voert het sloop- en bergingsbedrijf klussen uit voor opdrachtgevers wereldwijd. Dit doet het onder meer in Libië, Nigeria, de Cariben, Suriname en Zweden.

Onder het directeurschap van Paul Koole bestaat KOOLE Contractors uit vier divisies: Maritime, Construction, Industrial en Environmental. De maritieme divisie vormt de basis van het bedrijf, waaruit de andere divisies in de loop der jaren organisch zijn gegroeid. Maritime richt zich op wrakverwijderingen en bergingsoperaties. Toen er een geëxplodeerde tanker moest worden geborgen en daarbij meteen een kademuur moest worden hersteld, ontstond Construction. Deze tak legt zich toe op constructiewerkzaamheden in de maritieme sector, zoals het bouwen van aanmeersteigers en oeverbescherming.

Industrial vervolgens maakt terreinen bouwgereed en verwijdert industriële objecten. De vierde tak, Environmental, is de milieudivisie van KOOLE Contractors. Deze ontstond toen er bij de sloop van installaties onder andere asbest en vervuilde grond moest worden verwijderd. Environmental verzorgt nu de bestrijding en verwijdering van mens- en milieubelastende stoffen, zowel op het water als op het land.

De vijfde divisie, KOOLE City, staat in principe los van de andere vier. Ze staat onder leiding van dochter Maxi Koole en richt zich op projecten in de regio Amsterdam, waarbij KOOLE Contractors bij de totale en partiële ontmanteling van vastgoed en roerend goed, en bij grond- en asbestsanering en waterwerken een duurzame oplossing nastreeft.

Specialistisch materieel

Bij alle internationale projecten in de verschillende divisies vormt specialistisch en waar nodig drijvend materieel de basis. KOOLE Contractors zoekt daarbij altijd naar innovatieve oplossingen, die maken dat een opdracht sneller en eenvoudiger kan worden uitgevoerd en de hoeveelheid handarbeid tot een minimum wordt beperkt. Hiertoe heeft KOOLE Contractors al vele soorten nieuw materieel ontwikkeld, van op afstand bestuurde graafmachines tot asbestzuigerwagens tot specialistische machinerie. Deze worden enkel en alleen voor de werkzaamheden van KOOLE Contractors ontwikkeld en ook ingezet.

Duurzaamheid

Bij dit alles staat duurzaamheid centraal. KOOLE Contractors stelt alles in het werk om al zijn werkzaamheden zo milieuvriendelijk mogelijk uit te voeren. Ook plant het bedrijf honderden bomen en plaatst het zonnepanelen, en gaan de medewerkers over op elektrische auto’s. Daarnaast is er op het terrein van het hoofdkantoor momenteel een boerderij in ontwikkeling, wat representatief is voor het feit dat KOOLE Contractors een bedrijf in de natuur is. Onder andere de Wageningen Universiteit neemt deel aan dit project dat laat zien dat ook bedrijven op een biologische manier met de natuur kunnen omgaan.

Bijzondere project

Een voorbeeld van een groen project van KOOLE Contractors is de ontruiming en sloop van het ADM-terrein in het Westelijk havengebied in Amsterdam. Wanneer dit is voltooid, zet het bedrijf hier niet alleen de eerste groene sloopterminal van Europa neer, maar bovendien de grootste. En dan zullen zeeschepen en boorplatforms er vanaf medio 2020 op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier worden ontmanteld. Alle materialen zullen worden hergebruikt en door het gebruik van elektrische machines zullen er zo min mogelijk co2-stoffen en uitlaatgassen vrijkomen.