LS&H Lawyers

LS&H Lawyers is een boutique-advocatenkantoor gevestigd in Rotterdam dat zich als één van de weinige advocatenkantoren volledig toelegt op de zogeheten life sciences & health-sector. Als advocatenkantoor heeft zij uitgebreide kennis over de branche zelf en de specifieke wet- en regelgeving die hierin van toepassing zijn. Het kantoor is in 2016 opgericht door mr. drs. Nicole Kien en is ontstaan na een reorganisatie van KienLegal advocaten. De algemeen directeur van LS&H Lawyers is Cees de Vroomen.

Expertise

LS&H Lawyers kenmerkt zich door haar zeer specifieke specialisatie binnen de life sciences & health-sector. Haar expertise ligt dan ook met name in rechtsgebieden zoals het gezondheids- en farmaceutisch recht, het ondernemingsrecht, contracten- en aansprakelijkheidsrecht, en privacy- en informatierecht. Als kantoor is LS&H Lawyers in het bijzonder gespecialiseerd in thema’s zoals privacy in de zorg, E-health, de inkoop van zorg (bijvoorbeeld de financiering van dure geneesmiddelen en het preferentiebeleid), de toegang tot zorg (de toegang tot innovaties en dure geneesmiddelen), big data, tucht- en maatschapsgeschillen, wetenschappelijk onderzoek, genetic screening en medical devices.
LS&H Lawyers richt zich in beginsel niet op particulieren, maar op ondernemingen en zorginstellingen die actief zijn binnen de life sciences & health sector. Te denken valt aan (Nederlandse dochterondernemingen van) multinationals en nationale en internationale ondernemingen (waaronder samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en zorginstellingen).
Dossiers en thema’s waarvan LS&H Lawyers de ontwikkelingen nauw op de voet volgt zijn onder andere PPS-constructies in de zorg, healthy aging en healthy living, cleantech/agrofood en internationaal onderzoek naar data en privacy.

Advocaten

Aan LS&H Lawyers zijn twee advocaten verbonden, namelijk mr. drs. Nicole U.N. Kien en mr. Claudia I. de Geus.
Nicole Kien heeft voorheen onder andere gewerkt bij haar eigen kantoor KienLegal, Van Doorne en Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn. Naast haar werkzaamheden als advocaat bij LS&H Lawyers, verzorgt Nicole Kien vele lezingen met betrekking tot de life sciences & health sector op bijvoorbeeld universiteiten en bij nascholingsevenementen voor medisch specialisten, apothekers en huisartsen. Claudia de Geus heeft zich tijdens haar studie al gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en werkte voorheen als juridisch medewerker en later als advocaat bij KienLegal. Ook zij verzorgt regelmatig samen met Nicole Kien lezingen.

Contact

LS&H Lawyers is gevestigd op Stationsplein 45, A4.002 (CIC), 3012 AK Rotterdam. Wanneer men contact op wil nemen kan men dit doen door binnen kantoortijden te bellen naar 010 – 8081205. Daarnaast kan men ook een e-mail sturen naar info@lshlawyers.nl of door het online contactformulier op de website (www.lshlawyers.nl) in te vullen.