Ter Horst Groep

Afvalverwerking en recycling is sinds de oprichting de kern van de activiteiten van de Ter Horst Groep. Het bedrijf bestaat ruim vijftig jaar. In 1965 werd in de Achterhoek gestart met het inzamelen en verwerken van papier, ijzer en metalen. Vandaag de dag is het een groeiend en innovatief bedrijf die vele disciplines in huis heeft.

Sanering en reiniging

Naast afvalverwerking voor particulieren, overheidsinstanties en bedrijven kunnen klanten bij de Ter Horst Groep terecht voor verschillende vormen van afvalverwerking. Denk hierbij aan:

  •  Inzameling van afval
  • Het verrichten van sloop- en saneringswerkzaamheden
  • Machineverhuizingen
  • Metaalrecycling (zoals koper, lood, zink, oud ijzer)
  • Telekraanverhuur
  • Reiniging van straten, bedrijfsterreinen, pleinen, kolken en riolen
  • Inzameling van accu’s en batterijen
  • Puinrecycling
  • Speciaal transport
  • Papierrecycling- en vernietiging

Ook is het mogelijk om verschillende soorten containers voor uiteenlopende doeleinden te bestellen. Dit kunnen containers zijn voor bouw- en sloopafval zijn, maar ook gemengd schoon puin, afvalhout, grof huisvuil, tuin- en groenafval of metalen.

Marktleider in de Benelux

Bovendien is De Ter Horst Groep de marktleider van de Benelux in het inzamelen van loodaccu’s en tractiebatterijen. Deze accu’s en batterijen komen uit verschillende branches, zoals bijvoorbeeld de zeevaart en automotive industrie. Het is noodzakelijk om professioneel te werk te gaan wanneer loodaccu’s worden ingezameld. Daarnaast kan het grootste deel van een loodaccu worden hergebruikt.

Chemisch afval

Ter Horst Groep verzamelt en verwerkt chemisch afval (bijvoorbeeld olie afvoer, restproducten van bedrijven die verf maken). Ook swill afval (gekookte voedselresten van de horeca) en het vernietigen van archieven. Dit gebeurt samen met geselecteerde partners.

Afvalontzorger

Gemeenten, overheden, bedrijven, horeca, verenigingen, evenementen, instellingen en particulieren zijn klant bij het bedrijf. ‘Wij zijn de totaalontzorger voor onze klanten’, aldus Ter Horst Groep. De afval-, papier- en ijzercontainers van de Ter Horst Groep worden door het hele land geplaatst. Ook plastic wordt steeds meer ingezameld, mits het goed recyclebaar is. Door afval te verwerken, kan veel geld worden bespaard.

Depots en kantoor

Intussen heeft de Ter Horst Groep depots in Goor, Veenendaal en Varsseveld. Bij de depots komen veel disciplines van het bedrijf samen. Denk hierbij aan de inzameling van bedrijfsafval, papier en bouw- en sloopafval, en puin-, metaal- en kabelrecycling. Ook heeft het bedrijf dochterondernemingen in Antwerpen, Bocholt en Legden Duitsland, Béthune en Lille in Frankrijk. Twee jaar geleden is het compleet nieuwe hoofdkantoor in Varsseveld betrokken. In de Achterhoek bouwen ze aan een nieuwe garage en een nieuw depot. Begin 2021 zullen ze de nieuwe hal voor metaaltechniek gebruiken.

Metaalbewerking

Metaaltechniek is een sterk groeiende discipline van de Ter Horst Groep. Er zijn verschillende metaalbewerkingstechnieken in huis en er worden revisie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast maken ze voorzetapparatuur voor de heftruckbranche. Bijvoorbeeld kiepbakken in allerlei maten, kraanarmen, werk-, schep- en hoogwerkbakken.

Ter Horst Groep is een familiebedrijf

De Ter Horst Groep is een Achterhoeks familiebedrijf. Het bedrijf beschikt over een wagenpark van zo’n 100 voertuigen en er zijn bijna tweehonderd mensen werkzaam. Het wagenpark onderhouden ze in de eigen garage. ‘Wij zijn van oorsprong een familiebedrijf, we zijn het gewend om zoveel mogelijk zelf te doen’, aldus Ter Horst Groep. Het doel van het bedrijf is om de klant zo veel mogelijk te ontzien in afvalverwerking.