beyuna

Over Beyuna

Beyuna is een Nederlands bedrijf dat voedingssupplementen ontwikkeld en verkoopt. De supplementen die het bedrijf ontwikkeld bevatten verschillende ingrediënten, die een effectieve werking hebben. De effectieve werking is bewezen door de wetenschap.
Beyuna handelt vanuit eigen overtuiging en verhandelt hoogwaardige producten. De producten verbeteren de gezondheid van ieder persoon die de producten gebruikt, waarbij gezondheid wordt gedefinieerd als het lichamelijk en geestelijk goed functioneren voor jezelf en je omgeving.

Paul Gebbink en Lucas IJsbrandy

De grondleggers van Beyuna zijn Paul Gebbink en Lucas IJsbrandy, die al bijna dertig jaar met elkaar samenwerken. Paul Gebbink behandelde verschillende topsporters als fysiotherapeut, waarbij de vraag naar voedingssupplementen steeg. Om die reden stapte Paul Gebbink over naar de ontwikkeling van supplementen. Gebbink werkte daarbij samen met verschillende internationale organisaties. De supplementen worden ontwikkeld vanuit natuurlijke ingrediënten, waardoor ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de bevolking.
Door de samenwerking van Gebbink en IJsbrandy, werd er uiteindelijk gezamenlijk een netwerkbedrijf opgezet voor voedingssupplementen, genaamd Beyuna. Het netwerkbedrijf streeft ernaar hoogwaardige ingrediënten op te sporen en te ontwikkelen, die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de gezondheid van de bevolking.
Momenteel is Lucas IJsbrandy CEO bij Beyuna. Paul Gebbink is verantwoordelijk voor de afdeling Research and Development.

Kernwaarden

Beyuna heeft verschillende kernwaarden. Ten eerste staat ethiek op de voorgrond. Beyuna handelt met inachtneming van de geldende normen en waarden. Hierbij speelt belangenbehartiging van consumenten een belangrijke rol. Ten tweede hecht Beyuna veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze kernwaarde na te streven zijn er verschillende economische, gezondheids-, veiligheids- en milieuoverwegingen die in beschouwing worden genomen bij de besluitvorming van Beyuna. Ten derde staat integriteit op de voorgrond. De integriteit wordt nagestreefd door een eerlijk en oprechte houding. Ook is zorgvuldigheid en betrouwbaarheid hierin belangrijk, ten opzichte van de consumenten en de medewerkers van Beyuna. Ten vierde is servicegerichtheid een belangrijk uitgangspunt van Beyuna. De servicegerichtheid wordt bevordert door het onderzoeken van de voorkeuren en benodigdheden van de consument en de medewerkers van Beyuna. Op de wensen en behoeften van de consument worden de producten en diensten van Beyuna aangepast, waardoor er gehoor wordt gegeven aan deze voorkeuren. Tenslotte is samenwerken een belangrijke kernwaarde van Beyuna. De samenwerking binnen Beyuna wordt door het bedrijf zelf bevordert, door de voordelen van samenwerking te belichten.