ITPS Trustkantoor

ITPS Trustkantoor staat voor International Tax Planning and Structuring. ITPS is een trustkantoor dat zich bezighoudt met het fiscaal structureren van internationale investeringen. ITPS (Netherlands) B.V. is opgericht in Den Haag, in 1998 door de twee fiscaal juristen Jacob Broers en John Willekes MacDonald. Het bedrijf is in twintig jaar uitgegroeid tot tien vestigingen wereldwijd. De twee ondernemers blijven de aankomende jaren dan ook doorgroeien op basis van autonome groei.

Internationaal actief

Ondernemers die internationaal investeren willen voorkomen dat ze dubbel belasting moeten betalen. Hiervoor kunnen zij The ITPS Group inschakelen. Wanneer de investering via Nederland loopt, wordt voorkomen dat er tweemaal belasting wordt betaald over het rendement van de investering. Nederland heeft namelijk belastingverdragen getekend ter voorkoming van dubbele belasting. Vanuit cliënten is er vraag naar bepaalde landen, dus daarom zijn in de loop der jaren wereldwijd meerdere ITPS trustkantoren opgericht. The ITPS Group is gevestigd in Nederland, België, Luxemburg, Cyprus, Malta, Hong Kong, Belize, Curaçao, de Britse Maagdeneilanden en Anguilla.

Werkwijze

Voordat cliënten worden aangenomen, wordt er grondig onderzoek gedaan. ITPS Trustkantoor moet kunnen aantonen hoe iemand zijn geld heeft verdiend. Onafhankelijke bronnen en ervaringen worden geraadpleegd om iemand te identificeren. Door middel van dit onderzoek wordt ook bekend waarmee de cliënt zijn geld heeft verdiend (‘source of wealth’) en waarin de cliënt zijn geld gaat investeren. De fiscale structuur moet acceptabel en fiscaal en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Alle informatie moet volgens een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) gestructureerd vastgelegd worden. ITPS (Netherlands) B.V. staat onder toezicht van De Nederlandse Bank, zoals elk ander Nederlands trustkantoor. De Nederlandse Bank controleert of de fiscale structuren daadwerkelijk maatschappelijk aanvaardbaar zijn en of het trustkantoor zich aan de regels houdt.

Persoonlijk contact

Persoonlijk contact is het uitgangspunt van The ITPS Trustkantoor. Het trustkantoor heeft te maken met vermogende cliënten waarbij kennismakingsgesprekken niet gewoon over de telefoon kunnen plaatsvinden. Vertrouwen is een belangrijk begrip binnen de trustwereld en hier gaan John Willekes MacDonald en Jacob Broers dan ook uiterst zorgvuldig mee om. De twee fiscaal juristen investeren in duurzame relaties waarin zij proactief aansturen op persoonlijk contact.