Unilever

Over Unilever

Unilever is een Brits-Nederlandse multinational die voedingsmiddelen, schoonmaakartikelen en producten voor persoonlijke verzorging produceert. Ze heeft inmiddels 400 verschillende merken onder zich, waarvan er 13 merken zelfs een jaarlijkse omzet van 1 miljard euro per merk genereren. Bekende merken die onder Unilever vallen zijn Unox, OMO, Dove, Axe, Blue Band en Conimex. Ondanks dat Unilever eigenaar is van deze merken, hebben deze merken hun eigen ‘branding’.

Bedrijfsstructuur

De bedrijfsstructuur die Unilever hanteert is een zogenaamde duale bedrijfsstructuur. Dit houdt in de praktijk in dat zij twee hoofdkantoren heeft, namelijk één in Rotterdam (namelijk Unilever NV) en één in Londen (Unilever PLC). De NV en de PLC zijn twee moedermaatschappijen die afzonderlijk van elkaar werken en ook ieder afzonderlijk rechtspersonen zijn en hun eigen aandelen hebben die ook niet onderling uitwisselbaar zijn. Desondanks hebben de NV en de PLC dezelfde bestuurders, zodat er wel een eenheid van bestuur en management gewaarborgd kan worden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Unilever vindt duurzaamheid ontzettend belangrijk en houdt dit dan ook altijd in het achterhoofd bij de manier waarop zij zakendoet. Hiervoor heeft zij het Unilever Sustainable Living Plan ontwikkeld. Hierbij heeft zij drie doelen die ze in 2020 behaald wil hebben: allereerst het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van een miljard mensen te verbeteren, ten tweede het halveren van de milieuvoetafdruk van haar producten en tot slot wil zij 100% van haar landbouwgrondstoffen uit duurzame landbouw halen, zodat de levensstandaard van degenen die in deze keten werkzaam zijn sterk kan verbeteren. Om haar doelen te kunnen behalen is Unilever continu in gesprek met haar leveranciers en ook met ngo’s.
Als zijnde een multinationaal bedrijf, voelt dan ook een zekere verantwoordelijkheid tegenover de algehele samenleving. Zij investeert dan ook veelvuldig in lokale economieën en ontwikkelt zij speciale programma’s omtrent bijvoorbeeld hygiëne, voeding, milieubewustzijn en ‘empowerment’.

Ontstaansgeschiedenis

Dat er een hoofdkantoor in Nederland en een hoofdkantoor van Unilever in Groot-Brittannië gevestigd is, is niet geheel zonder reden. Unilever is namelijk ontstaan in 1930 dankzij een fusie tussen de Nederlandse Margarine Unie en het Britse Lever Brothers, een zeepfabrikant die ook in andere kruidenierswaren handelde. De reden voor de fusie was dat beide bedrijven in feite concurreerden om dezelfde grondstoffen.
Na de fusie ging Unilever steeds verder uitweiden naar andere soorten producten en werd zij ook in steeds meer landen actief. Zo heeft zij uiteindelijk kunnen uitgroeien tot het multinationale bedrijf dat zij vandaag de dag is.