WindShareFund is een beleggingsmaatschappij die investeren in windenergie toegankelijk maakt voor iedereen. Het grootste doel van WindShareFund is om verschil te kunnen maken op het gebied van CO2-reductie.

Ontstaan

In 2011 ontstond bij Charles Ratelband het idee om zijn passie voor natuur te combineren met zijn zakelijke ervaring en passie voor ondernemen en het bedrijfsleven. Hij wilde wat betekenen voor de maatschappij en de natuur en hierdoor ontstond WindShareFund, een beleggingsmaatschappij die investeert in Duitse windmolenparken. De bedoeling was om beleggingsfondsen beschikbaar te stellen voor zowel particulieren als bedrijven. Hoe meer mensen kunnen investeren, hoe groter de impact op C02-recuctie is. Het eerste beleggingsfonds werd in 2015 gerealiseerd, met obligaties vanaf vijfhonderd euro. Binnen het jaar was het fonds succesvol volgetekend. Dat betekent dat mensen openstaan voor deze beleggingen en bereid zijn te investeren. Daarom werd in 2016 het tweede fonds geopend en in 2017 het derde. In totaal is er tot nu toe 25 miljoen euro belegd vermogen geïnvesteerd in windmolenparken in Duitsland. Deze windturbines staan op land, draaien al en leveren stroom.

Duitsland

Er is bewust gekozen om te investeren in windmolenparken in Duitsland. Duitsland loopt voor ten opzichte van Nederland op het gebied van duurzame energie. Door een stabiele energiewetgeving waarborgt de Duitse overheid de vaste afnameprijzen van duurzame windenergie. Doordat duurzame energie verder ontwikkeld is, is Duitsland een aantrekkelijk land om in windenergie te investeren en de opgewekte energie te verkopen aan de Duitse energieleveranciers. Dit heeft als gevolg dat veertig procent van de opgewekte energie in Duitsland al duurzaam is.

Missie en visie

De missie van WindShareFund is zoveel mogelijk C02-uitstoot te reduceren. Dus het doel is om groter, sterker en duurzamer te worden zodat WindShareFund zoveel mogelijk mensen kan bereiken om een grotere impact op de cO2-reductie te realiseren. Om te groeien wil WindShareFund uitbreiden in West-Europa, onder andere in België, Frankrijk en Luxemburg. Hiervoor moet een vergunning van de toezichthouder verkregen worden, zodat deze nieuwe stap gemaakt kan worden. Het plan is om op korte termijn een vierde fonds op te zetten. Een Europees fonds, met voornamelijk investeerders uit West-Europa. Het doel is uiteindelijk om de 25 miljoen euro die tot nu toe is geïnvesteerd binnen vijf jaar te vertienvoudigen naar 250 miljoen euro belegd vermogen onder beheer.