innermove logo

Over Innermove

Innermove Consultancy, Coaching & Procesbegeleiding is gevestigd in Amsterdam. Innermove is een adviesbureau dat verschillende bedrijven advies geeft in organisatiemogelijkheden en coaching. Daarbij ligt de nadruk van de werkzaamheden op de ontwikkeling van mens en organisatie.
Innermove is in 2004 gestart met haar werkzaamheden en richt zich op bedrijven en particulieren. De werkzaamheden van Innermove zijn onder te verdelen in verschillende categorieën; organisatieadvies en coaching. Coaching is onder te verdelen in verschillende subcategorieën; zoals team coaching, loopbaan coaching, executive coaching en persoonlijke coaching.

Organisatieadvies

Bij organisatieadvies adviseert en begeleidt Innermove bij verschillende veranderingen binnen de organisatie. Ook speelt doorlichting van processen en bedrijven hier een belangrijke rol. Werkprocessen en werkmethoden worden onderzocht en waar nodig verbeterd door Innermove. Ook wordt het samen werken binnen de organisatie wordt verbeterd. Er wordt onderzoek uitgevoerd door Innermove naar de organisatiecultuur en deze wordt waar nodig verbeterd. Tevens vinden er zelfbeoordelingen plaats van het personeel binnen de organisatie. Deze worden vervolgens onderzocht door Innermove. Tenslotte vindt er een onderzoek plaats naar de tevredenheid van de medewerkers van de organisatie.

Coaching

Een vorm van coaching is team coaching. Team coaching ziet op het verbeteren van de samenwerking binnen een organisatie, het respecteren van de individuele behoeften en voorkeuren van het personeel en het blijven leveren en verbeteren van prestaties. Daarbij wordt aandacht besteed door Innermove aan interne communicatie, omgang met veranderingen, sterke en zwakke punten binnen een team en mogelijke verbeterpunten.

Mochten er veranderingen zijn binnen een bedrijf, is loopbaan coaching een goede methode om hier mee om te gaan. Bij loopbaan coaching wordt de nadruk door Innermove gelegd op de ambitie van de persoon in kwestie, de vormgeving van de loopbaan, de toekomst, de kwaliteiten en vaardigheden van de persoon in kwestie, de balans tussen werk en privé en het plezier in het werk. Ook indien personen besluiten weg te gaan bij een organisatie, is loopbaan coaching een goede manier om hiermee de juiste strategie te bepalen. Hiervoor kan Innermove worden ingeschakeld.

Persoonlijke coaching ziet op het functioneren en mogelijke verbeteringen van een persoon. Ook voor persoonlijke coaching kan Innermove worden benaderd. Daarbij staat de ontwikkeling van de sterke punten van een persoon centraal. Persoonlijke effectiviteit is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast speelt de invloed die een persoon uitoefent op anderen een grote rol. Talenten en kwaliteiten, innerlijke drijfveren en persoonlijke motivatie komen bij persoonlijke coaching tevens aan bod. De balans tussen werk en privé speelt tevens een rol, hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed door Innermove. Indien een persoon overweegt te vertrekken bij zijn of haar huidige loopbaan is persoonlijke coaching tevens een goede methode om de juiste strategie hierin te laten bepalen door Innermove.