Wemmers Tanktransport

Energie Management

Voor veel bedrijven is energie een hoge kostenpost. Door het energie verbruik structureel te meten kunnen er veel kosten worden bespaard en kunnen daarmee de totale productiekosten worden verlaagd. Bovendien kan door het energie verbruik structureel te meten en daar de werkwijze binnen een bedrijf of organisatie op aan te passen, het milieu worden beschermd. Dit staat beter bekend als het begrip ‘Energie Management’. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt bedrijven die voldoen aan Energie Management. Wemmers Tanktransport is een van deze bedrijven. Wemmers is daarmee partner in het convenant energiebesparing (MJA3/MEE).

Wemmers Tanktransport

In de branche van Wemmers Tanktransport is het altijd een gevecht tegen de kilo’s. De uitdaging ligt bij het vinden van lichte oplossingen. Wemmers Tanktransport daagt hun leveranciers dan ook om constant bezig te zijn met het vinden van zo licht mogelijke oplossingen. Wemmers Tanktransport streeft ernaar het milieu zo efficiënt mogelijk te beschermen. Hoe groter inhoud van de vrachtwagens is, hoe meer inhoud er kan worden vervoerd en hoe minder vaak de vrachtwagens ritten hoeven te maken. Het gevolg hiervan is dat er minder CO2 wordt uitgestoten, hetgeen weer beter is voor de bescherming van het milieu.

Lichte oplossingen

Wemmers Tanktransport daagt de leveranciers uit bij het vinden van een zo licht mogelijke oplossing. Hierbij doen zij geen concessies aan veiligheid en comfort. Veiligheid en comfort voor de chauffeurs en overige werknemers staan centraal bij Wemmers. Om het milieu verder te beschermen, houdt de Afdeling Planning rekening met het voorkomen van leegrijden. Ook heeft Wemmers een training voor het ‘nieuwe rijden’ ontwikkeld, waardoor er zuiniger wordt gereden door de chauffeurs. Het resultaat betaald zich terug, zo heeft Wemmers in 2015 9% minder CO2 uitgestoten, is er 700.000 kilometer minder gereden door de chauffeurs en is er 32.000 ton meer vervoerd. In de branche van Wemmers Tanktransport kan dit zich vertalen naar 40 miljoen meer liter fruitsap.