Blueprint Partnership

Blueprint Partnership is een internationaal marktonderzoeksbureau, gespecialiseerd in de farmaceutische industrie. Het bedrijf heeft twee vestigingen: in Manchester is Blueprint Partnership Ltd. gevestigd en in Hellendoorn zit Blueprint Partnership B.V.. Het bedrijf opereert internationaal en is actief in meer dan vijfendertig landen. Blueprint Partnership is opgericht in 2005 door Peter Heideman en zijn vrouw. Er werken nu meer dan veertig mensen, verdeeld over drie managementniveaus: op het hoogste niveau zitten de projectdirectors, daaronder werken de projectmanagers en daaronder werken de projectexecutives. Daarnaast is er nog een groep data analytics.

Diensten

Het ontwikkelen van een nieuw medicijn is een jarenlang proces. Wanneer een farmaceut een nieuw medicijn heeft ontwikkeld en het juridische stadium en het stadium waarin het medicijn getest wordt door middel van (dier)proeven gepasseerd is, wordt er gekeken hoe het medicijn in de markt gezet kan worden. Blueprint Partnership doet marktonderzoek en geeft vervolgens advies over de doelgroepen en de landen die interessant zijn om het medicijn te verkopen. Zo’n project neemt ongeveer een half jaar in beslag. Er wordt altijd een eerlijk advies gegeven, ook als uit het onderzoek blijkt dat de doelgroep minder belang zou hebben bij het medicijn of als blijkt dat het medicijn vergelijkbaar is met een ander medicijn.

Werkwijze

Wanneer een farmaceut een medicijn op de markt wil zetten, dan wordt er een voorstel geschreven en dat wordt verstuurd naar een aantal marktonderzoeksbureau zoals Blueprint Partnership. Vervolgens schrijft Blueprint Partnership een plan van aanpak, inclusief budgetplan en er wordt een presentatie voorbereid. Dit wordt allemaal voor de deadline aan de klant doorgestuurd. Blueprint Partnership moet wachten op het moment dat de klant laat weten welk marktonderzoeksbureau het onderzoek mag uitvoeren. Als Blueprint Partnership de opdracht krijgt, is het de taak om te onderzoeken wie en welke landen belang hebben bij het medicijn. Het bedrijf werkt samen met field agencies in meer dan vijfendertig landen. Deze bureaus nemen interviews af bij specialisten om te onderzoeken wat deze specialisten van het nieuwe medicijn vinden. Soms worden er wel driehonderd interviews afgenomen. De resultaten van alle interviews en verder onderzoek worden geanalyseerd en daaruit vloeit een advies voort. Dit wordt vervolgens gepresenteerd aan de klant. Een advies bestaat niet vaak uit een simpele ‘go’ of ‘no go’ voor het medicijn, vaak wordt er aan de hand van de onderzoekresultaten aangegeven in welke landen en onder welke doelgroepen het medicijn een succes zou kunnen worden.

Kwaliteit

Het succes van Blueprint Partnership is te danken aan de mensen met wie ze samenwerken. Iedereen die bij Blueprint Partnership komt werken, beschikt over een bepaalde kennis. Daarnaast worden er ook interne opleidingen gegeven. Kwaliteit staat hoog in het vaandel en kwaliteit gaat boven kwantiteit. Het is daarom weleens voorgekomen dat het bedrijf een project heeft afgewezen omdat er op dat moment niet voldoende capabele werknemers beschikbaar waren. Dat het bedrijf kwaliteit zo serieus neemt, heeft als resultaat dat de farmaceutische industrie uitdagende en moeilijke projecten graag bij Blueprint Partnership neerlegt.

Toekomstvisie Blueprint Partnership

Peter Heideman zou met Blueprint Partnership graag de Nederlandse tak verder willen uitbouwen. Met de toekomstplannen voor de Brexit is de Nederlandse B.V. opgericht. Blueprint Partnership heeft tot nog toe geen hinder ondervonden aan de plannen voor de Brexit, maar om in de toekomst niet afhankelijk te zijn van eventuele omslachtigheden voor de klant, is er gekozen voor nog een vestiging in Nederland.