The Ocean Clean Up

The Ocean Clean Up is een Nederlands bedrijf dat inzet op het terugdringen van de vervuiling van de oceanen en is opgezet door de Nederlandse Boyan Slat. Het bijzondere aan The Ocean Clean Up is dat het de eerste onderneming is dat actief inzet op het opruimen van de vervuilde oceanen, terwijl alle andere ondernemingen zich vooral bezighielden met het voorkomen van vervuiling.
In 2015 werd The Ocean Clean Up uitgeroepen één van de 25 beste uitvindingen van 2015 door TIME magazine. Daarnaast won het de ‘Fast Company’s 2015 Innovation Design Award’ en de ‘INDEX: Award’. Tot slot werd het ook uitgeroepen tot één van de ‘Designs of the Year’ door het London Design Museum.

Strategie

De strategie van The Ocean Clean Up is gebaseerd op drie kernpunten, namelijk extractie, interceptie en preventie. Met behulp van technologie kan zij zorgen voor extractie en waar mogelijk interceptie van vervuiling. Tegelijkertijd helpen deze twee punten mee aan het verbeteren van de preventie van vervuiling, het creëert namelijk aandacht voor het probleem, waardoor men steeds bewuster omgaat met plastic afval en er alternatieven worden gezocht.

Technologie

De technologie die The Ocean Clean Up gebruikt bestaat uit een grote installatie van drijvende netten en vaartuigen. De installatie is heel flexibel, waardoor het makkelijk kan meedrijven met de oceaan en het niet tegenwerkt. De installatie wordt geplaatst op strategische plekken in de oceaan waar de stroming het meest gunstig is, waardoor het op een heel passieve wijze afval kan verzamelen en bij elkaar houdt.

Oprichtingsgeschiedenis

Het idee voor The Ocean Clean Up kreeg oprichter Boyan Slat toen hij zestien was en ging duiken toen hij op vakantie was in Griekenland. Naar eigen zeggen zag hij meer plastic afval drijven dan dat hij vissen tegenkwam. Hij besloot zijn profielwerkstuk over deze problematiek te schrijven. Nadat hij de middelbare school had afgerond, ging hij aan de TU Delft Aerospace Engineering studeren. Maar die vervuilde zee in Griekenland liet hem niet los, en besloot met professoren op de TU Delft over dit probleem te praten en ging zijn idee verder uitbouwen. En zo werd het bedrijf The Ocean Clean Up uiteindelijk geboren.
Oprichter Boyan Slat werd dankzij zijn idee voor The Ocean Clean Up uitgeroepen tot één van de ’20 Most Promising Young Entrepreneurs Worldwide’ door Intel EYE50. Bovendien werd hij door de Verenigde Naties uitgeroepen tot ‘Champion of the Earth’, en was de jongste winnaar ooit. Daarnaast viel Boyan Slat nog in vele andere prijzen met The Ocean Clean Up.