Aukje van Kalsbeek

Aukje van Kalsbeek is een expert op het gebied van transitie en interim bestuur, directie en advies. Vanuit haar jarenlange ervaring is zij de aangewezen persoon om een organisatie met een frisse blik en de nodige daadkracht door een bepaalde transitieperiode te begeleiden of om juist hier de aanzet toe te geven. Organisaties en ondernemingen kunnen bij Aukje van Kalsbeek terecht wanneer zij een nieuwe (nog te bepalen) koers willen varen, zaken op orde willen brengen of een vernieuwingsagenda willen opstellen. In zulke gevallen kan zij optreden als een transitie- of interim bestuurder/directeur, voor een periode van een paar maanden of voor een wat langere periode als dat nodig is, of juist als adviseur. Aukje van Kalsbeek doet wanneer gewenst onderzoek naar de huidige kracht van de organisatie, verbetermogelijkheden en het meest geschikte scenario om als organisatie verder te gaan. Aukje van Kalsbeek kent de praktijk, ze is een generalist met brede kennis en ervaring en is in staat een plan praktisch te maken, waarbij ze plannen in samenwerking met belanghebbenden maakt en implementeert. Zij kan ook als proces en inhoudelijk begeleider optreden en een organisatie of onderneming begeleiden bij bijvoorbeeld een fusie, organisatieverandering of herstructurering. Ze houdt de vinger daarbij goed aan de pols en heeft oog voor gedrag en cultuur in organisaties.

Werkwijze

Afhankelijk van de vraag komt Aukje van Kalsbeek met de klant eerst de opdracht en werkwijze overeen, waarbij de hoofdvraag in het middelpunt staat. Hierna gaat zij in gesprek met de verschillende belanghebbenden om een beeld te krijgen van de situatie. Vervolgens koppelt zij dit weer terug naar de opdrachtgever en maakt op basis van de belangrijkste bevindingen een werkplan met tijdspad waarbij ze het plan tussentijds verkent met de belanghebbenden.

Voor Aukje van Kalsbeek zijn communicatie en evaluatie twee belangrijke componenten van haar werkwijze. Vanzelfsprekend om tot een zo goed mogelijke resultaat te komen, maar ook om transparant te blijven. Zij vindt het dan ook belangrijk om toegankelijk te blijven voor vragen en feedback.

Over Aukje van Kalsbeek

Aukje van Kalsbeek heeft inmiddels al tientallen jaren ervaring, ze combineert haar kennis en kunde vanuit bestuurs- lijn-, staf en toezichthoudende posities met haar verander- en organisatiekundige opleidingsachtergrond.

Ze heeft verscheidene functies bekleed in de zorgsector en het bedrijfsleven op nationaal en internationaal niveau. In de jaren ’80 en ’90 was Aukje van Kalsbeek bijvoorbeeld werkzaam bij Friesland Coberco Dairy Foods, waar ze in verschillende manager- en adviesfuncties werkzaam is geweest. Daarna stapte Aukje van Kalsbeek over naar de zorgsector en ging aan de slag bij de Isala Klinieken, waar ze verantwoordelijk was voor de personele fusies, de HRM-afdeling ontwikkelde en adviseur was met betrekking tot de verdere herstructurering en organisatieontwikkeling van de instelling. Later begeleidde ze ook andere zorginstellingen in de gehandicapten zorg, jeugdzorg en ouderenzorg bij een nieuwe strategie en interne herstructurering. Een van de recente opdrachten van Aukje van Kalsbeek is haar functie als voorzitter Raad van Bestuur ad interim bij Zorggroep Liante. Hier was zij verantwoordelijk voor het leiden van de organisatie, een aantal verbeterplannen en het opstellen van een strategisch plan voor de organisatie. Een onderdeel hiervan was het creëren van draagvlak onder de verschillende geledingen van Zorggroep Liante. Tevens implementeert Aukje van Kalsbeek een deel van het strategisch plan, haar opvolger, een nieuwe bestuurder, zal het plan verder uitvoeren.

Contact

Indien u contact wil opnemen met Aukje van Kalsbeek dan kunt u dit doen door het contactformulier op de website www.aukjevankalsbeek.nl in te vullen. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met haar via telefoonnummer 06 – 15637141.