Over Be Informed

Be Informed B.V. is een Nederlandse en onafhankelijke software leverancier. Be Informed is met name gespecialiseerd in zogenaamde ‘Robotic Process Automation’. Hiermee speelt zij in op de nieuwe revolutionaire ontwikkeling die sinds een aantal jaren sterk aan het groeien is. Met Robotic Process Automation worden bepaalde denkprocessen en transacties door ‘intelligent robots’ overgenomen van hoogopgeleide kenniswerkers.
Doordat Be Informed al sinds 2006 ervaring heeft op dit gebied wordt zij gezien als de voorloper en heeft zij zichzelf in het binnen- en buitenland al ruimschoots bewezen. Grote organisaties zoals Procter & Gamble, het Europese Patent Office, de Nederlandse en Britse immigratiediensten, en grote Britse banken en verzekeraars maken al gebruik van het Robotic Process Automation platform van Be Informed.

Ontstaansgeschiedenis van Be Informed

Be Informed is opgericht in 2006 door Rik Hoogenberg en Gerrit Mensink, die eerst ook het succesvolle Be Value hadden opgebouwd. Bij haar oprichting was Be Informed een zogenaamde ‘full service’ leverancier, wat betekende dat Be Informed zowel het ontwikkelen als het implementeren van het software platform op zich nam.
Uiteindelijk kwam de nadruk te zwaar op de implementatiediensten te liggen, wat ertoe leidde dat Be Informed een herstructurering moest ondergaan in 2014. Tegenwoordig focust zij zich dan ook enkel en alleen op het ontwikkelen van de software en laat zij de implementatie ervan over aan haar partners.

Robotic Process Automation platform

Inmiddels heeft Be Informed al ruim 30 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van haar Be Informed Platform, dat wordt gezien als het leidende platform op het gebied van Robotic Process Automation. Dit is te danken aan de onderliggende technologie, waarin bedrijfsregels worden vastgelegd en die automatisch bepaalt welke regels van toepassing zijn in een complexe en dynamische situatie. Hierdoor worden processen wendbaarder, terwijl tegelijkertijd automatisch wordt voldaan aan wet- en regelgeving en klanten een op maat gesneden behandeling krijgen.

Dit leidt tot een online intelligente personal assistent voor klanten enerzijds en een digitale assistent voor kenniswerkers anderzijds. Als personal assistent worden klanten door middel van ‘self service’ ondersteund, waarbij zij advies, producten en diensten krijgen die passen bij hun specifieke en unieke situatie. Als digitale assistent voor kenniswerkers, fungeert het platform als ondersteuning bij de uitvoering van hun taken of kan zij deze zelfs overnemen, bijvoorbeeld bij het nemen van de beslissing of een aangevraagde vergunning of uitkering kan worden toegekend, of in het geven van een op maat gesneden advies. Het verhogen van efficiency en kwaliteit staat hierbij hoog in het vaandel.