uwzorgalarm.nl

Uwzorgalarm.nl levert alarmsystemen met bijbehorende diensten om de gebruiker in nood zo goed mogelijk te helpen. Deze systemen zorgen voor een stukje zekerheid en veiligheid voor zowel de gebruiker als zijn of haar omgeving.

Hoe werkt het alarm van Uwzorgalarm.nl?

Uwzorgalarm.nl is een combinatie van een alarmapparaatje, een app en een alarmdienst. Het apparaat is klein, handzaam en mobiel, dus overal mee naar toe te nemen. Het apparaat kan bijvoorbeeld om de nek, om de arm, aan de broekriem of in de broekzak gedragen worden. Wanneer de klant een alarmsysteem aanschaft, wordt het systeem door Uwzorgalarm.nl gebruiksklaar gemaakt en geprogrammeerd met drie contactpersonen. Zo kan er altijd gebeld worden indien nodig. Ook is het mogelijk om via de Altijd Veilig-app berichten te sturen met de geprogrammeerde contactpersonen. Het alarmsysteem is geschikt voor mensen die bijvoorbeeld lastig zelf hulp kunnen inschakelen, zich onveilig voelen of kwetsbaren, zoals kinderen of ouderen.

Wat gebeurt er als de SOS-knop wordt ingedrukt?

Wanneer de gebruiker zich onveilig voelt of in nood is, kan hij op de SOS-knop drukken. Er wordt dan alarm geslagen bij de alarmmeldkamer of er wordt een contactpersoon gewaarschuwd. Vooraf kan er gekozen worden tussen veiligheidspakket A en veiligheidspakket B. Bij veiligheidspakket A wordt de eerste contactpersoon gealarmeerd zodra de gebruiker op de SOS-knop drukt. De contactpersoon ontvangt een pushmelding via de Altijd Veilig-app met de locatie. Tegelijkertijd ontstaat er een spreek-/luisterverbinding tussen de gebruiker en de contactpersoon, zodat er met elkaar gecommuniceerd kan worden. De contactpersoon bepaalt op dat moment of het nodig is om een hulpdienst in te schakelen. Bij pakket B wordt er rechtstreeks contact gelegd met de alarmmeldkamer die 24/7 bereikbaar is. Een medewerker van de alarmmeldkamer beslist of een hulpdienst, zoals een ambulance, brandweer of politie ingeschakeld moet worden. Ook zal de alarmmeldkamer contact opnemen met een contactpersoon als de gebruiker dat wenst.

Persoonlijk contact is belangrijk

Uwzorgalarm.nl is zes jaar geleden opgericht. Inmiddels werkt er een heel team aan het alarmsysteem van Uwzorgalarm.nl. Het doel is om te blijven groeien en te verbeteren op het gebied van productinnovatie, dienstverlening en app-ontwikkeling. Er is een adviseursteam actief die potentiële klanten persoonlijk en thuis adviseert. Daarmee onderscheidt het bedrijf zich dan ook: persoonlijk contact. Zodra een klant geïnteresseerd is, wordt deze zo goed mogelijk geadviseerd, zodat het alarmsysteem optimaal gebruikt kan worden. Ook via de website kan er een afspraak gemaakt worden om een adviseur te laten langskomen. De adviseur achterhaalt de behoeften van de klant en kiest daarbij de passende dienstverlening. Wanneer de klant een alarmsysteem aanschaft, wordt het apparaatje gebruiksklaar gemaakt en geprogrammeerd met drie contactpersonen, zodat het apparaat meteen in gebruik kan worden genomen.